Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 4 năm 2023

Tháng 4 năm 2023 là tháng Bính Thìn trong âm lịch, có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 11/4/2023 đến ngày 10/5/2023 dương lịch. Đây là tháng thuộc hành Mộc, có nhiều ngày hoàng đạo và ít ngày hắc đạo, thích hợp cho nhiều việc làm như cưới hỏi, xuất hành, khai trương, động thổ, nạp tài...

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách xem ngày tốt hoàng đạo tháng 4 năm 2023, cũng như các ngày đẹp và ngày xấu trong tháng để bạn có thể lựa chọn được thời điểm phù hợp nhất cho các công việc quan trọng của mình.

1. Cách xem ngày tốt hoàng đạo tháng 4 năm 2023

Ngày hoàng đạo là những ngày có năng lượng tích cực, mang lại may mắn và thành công cho mọi việc. Ngược lại, ngày hắc đạo là những ngày có năng lượng tiêu cực, gây ra khó khăn và trở ngại cho mọi việc.

Để xem ngày hoàng đạo hay hắc đạo trong tháng 4 năm 2023, bạn cần dựa vào chi ngày và chi tháng trong âm lịch. Chi ngày là tên gọi của 12 con giáp trong một ngày, chi tháng là tên gọi của 12 con giáp trong một tháng.

Có 6 loại ngày hoàng đạo và 6 loại ngày hắc đạo trong một tháng âm lịch. Mỗi loại có một tên gọi và một ý nghĩa riêng. Các loại ngày hoàng đạo là:

- Minh Đường Hoàng Đạo: Ngày có sao Thiên Ân, mang lại phúc lộc và bình an cho mọi việc.

- Kim Đường Hoàng Đạo: Ngày có sao Thiên Đức, mang lại công danh và sự nghiệp cho mọi việc.

- Kim Quỹ Hoàng Đạo: Ngày có sao Thiên Hỷ, mang lại vui vẻ và hạnh phúc cho mọi việc.

- Ngọc Đường Hoàng Đạo: Ngày có sao Nguyệt Đức, mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho mọi việc.

- Tư Mệnh Hoàng Đạo: Ngày có sao Thiên Quý, mang lại quý nhân và giúp đỡ cho mọi việc.

- Thanh Long Hoàng Đạo: Ngày có sao Thanh Long, mang lại sự thông minh và khôn ngoan cho mọi việc.

Các loại ngày hắc đạo là:

- Chu Tước Hắc Đạo: Ngày có sao Chu Tước, gây ra tai họa và bất an cho mọi việc.

- Bạch Hổ Hắc Đạo: Ngày có sao Bạch Hổ, gây ra tranh cãi và xung đột cho mọi việc.

- Huyền Vũ Hắc Đạo: Ngày có sao Huyền Vũ, gây ra bệnh tật và tổn thất cho mọi việc

2. Tiêu chí xem ngày tốt hoàng đạo

Để xem ngày tốt hoàng đạo, bạn có thể dựa vào các tiêu chí sau:

- Xem chi ngày và chi tháng: Mỗi ngày và mỗi tháng trong âm lịch đều có một chi (hay còn gọi là con giáp) riêng. Có 12 chi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Các chi này có mối quan hệ hợp - xung với nhau. Nếu chi ngày hợp với chi tháng thì ngày đó là hoàng đạo, nếu xung thì là hắc đạo. Ngoài ra, còn có các quy tắc về tam hợp (ba chi hợp với nhau), lục hợp (sáu chi hợp với nhau), tương hình (hai chi giống nhau), tương hại (hai chi hại nhau), tương xung (hai chi xung nhau), phá (hai chi phá nhau) và tuyệt (hai chi tuyệt nhau). Bạn có thể tra cứu các quy tắc này trên internet hoặc sử dụng các công cụ xem ngày online.

- Xem sao tốt - sao xấu: Mỗi ngày trong âm lịch cũng có một sao (hay còn gọi là thiên can) riêng. Có 10 sao là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và Quý. Các sao này có mối quan hệ sinh - khắc với nhau. Nếu sao ngày sinh với sao tháng thì ngày đó là tốt, nếu khắc thì là xấu. Ngoài ra, còn có các quy tắc về tam sinh (ba sao sinh với nhau), lục sinh (sáu sao sinh với nhau), tam khắc (ba sao khắc với nhau) và lục khắc (sáu sao khắc với nhau). Bạn cũng có thể tra cứu các quy tắc này trên internet hoặc sử dụng các công cụ xem ngày online.

3. Ngày tốt hoàng đạo tháng 4 năm 2023

Dưới đây là một số ngày tốt tháng 4 năm 2023 là ngày tốt hoàng đạo:

Chủ nhật, ngày 2/4/2023 theo lịch dương tương ứng với ngày 12/2/2023 Âm lịch, là ngày CANH DẦN, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO, là ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Thứ hai, ngày 3/4/2023 theo lịch dương tương ứng với ngày 13/2/2023 Âm lịch, là ngày TÂN MÃO, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO, là ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Thứ năm, ngày 6/4/2023 theo lịch dương tương ứng với ngày 16/2/2023 Âm lịch, là ngày GIÁP NGỌ, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO, là ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Thứ sáu, ngày 7/4/2023 theo lịch dương tương ứng với ngày 17/2/2023 Âm lịch, là ngày ẤT MÙI, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO, là ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Chủ nhật, ngày 9/4/2023 theo lịch dương tương ứng với ngày 19/2/2023 Âm lịch, là ngày ĐINH DẬU, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO, là ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Thứ tư, ngày 12/4/2023 tương đương với ngày 22/2/2023 âm lịch. Đó là ngày CANH TÝ, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO. Đây cũng là ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo).

Thứ sáu, ngày 14/4/2023 tương đương với ngày 24/2/2023 âm lịch. Đó là ngày NHÂM DẦN, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO. Đây cũng là ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo).

Thứ bảy, ngày 15/4/2023 tương đương với ngày 25/2/2023 âm lịch. Đó là ngày QUÝ MÃO, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO. Đây cũng là ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo).

Thứ ba, ngày 18/4/2023 tương đương với ngày 28/2/2023 âm lịch. Đó là ngày BÍNH NGỌ, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO. Đây cũng là ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo).

Thứ tư, ngày 19/4/2023 tương đương với ngày 29/2/2023 âm lịch. Đó là ngày ĐINH MÙI, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO. Đây cũng là ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo).

Thứ năm, ngày 20/4/2023 tương ứng với ngày MẬU THÌN, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO, là ngày Hoàng đạo kim quỹ.

Thứ sáu, ngày 21/4/2023 tương ứng với ngày KỶ DẬU, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO, là ngày Hoàng đạo kim đường.

Chủ nhật, ngày 23/4/2023 tương ứng với ngày TÂN HỢI, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO, là ngày Hoàng đạo ngọc đường.

Thứ tư, ngày 26/4/2023 tương ứng với ngày GIÁP DẦN, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO, là ngày Hoàng đạo tư mệnh.

Thứ sáu, ngày 28/4/2023 tương ứng với ngày BÍNH THÌN, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO, là ngày Hoàng đạo thanh long.

Thứ bảy, ngày 29/4/2023 tương đương với ngày 10/3/2023 âm lịch. Đó là ngày ĐINH TỴ, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO. Đây cũng là ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo).

Bạn hợp với màu nào

Kim

2023 Calendar

January

February

March

April

May

June

July

August

September

10 October

11 November

12 December