Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 3

1. Ngày hoàng đạo và hắc đạo

Trong văn hóa truyền thống, có một hệ thống xác định ngày hoàng đạo và hắc đạo dựa trên lịch Âm.

Ngày hoàng đạo là những ngày có tên của 12 con giáp xuất hiện trong cục trăng. Những ngày này được xem là tốt và may mắn để bắt đầu các công việc mới, kết hôn, mua sắm hay thực hiện các sự kiện quan trọng. Trong văn hóa truyền thống, những ngày này được coi là ngày tốt, may mắn để thực hiện các công việc quan trọng như ký hợp đồng, đi du lịch, làm ăn, khai trương, mua sắm hay cầu tài. Ngoài ra, người ta cũng thường chọn ngày hoàng đạo để làm các việc như cắt tóc, cạo râu, hành lễ, cầu tài hay lập gia đình.

Ngược lại, ngày hắc đạo là những ngày không có tên của 12 con giáp trong cục trăng. Những ngày này được xem là xấu và không nên thực hiện các công việc quan trọng như ký hợp đồng, đầu tư hay đi xa. Người ta tin rằng trong những ngày này, năng lượng tốt của các con giáp không có hiệu lực, vì vậy đây là những ngày không may mắn và không tốt để thực hiện các việc quan trọng như ký hợp đồng, khai trương, cưới hỏi, mua sắm hay đi du lịch.

Ngoài ra, người ta cũng không nên bắt đầu một việc mới trong những ngày hắc đạo, vì có thể dẫn đến thất bại hoặc rắc rối không đáng có. Tuy nhiên, trong trường hợp không tránh khỏi được việc phải thực hiện công việc quan trọng trong ngày hắc đạo, người ta thường sử dụng các biện pháp phong thủy để giảm thiểu tác động tiêu cực.

2. Ngày hoàng đạo tháng 3 năm 2023

Dưới đây là các ngày tốt hoàng đạo tháng 3 năm 2023:

Thứ tư, ngày 1/3/2023 trong lịch mặt trời chính là ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão, là ngày Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo. Trong ngày này, giờ Tốt trong ngày bao gồm: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ năm, ngày 2/3/2023 trong lịch mặt trời tương đương với ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão, là ngày Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo. Trong ngày này, giờ Tốt trong ngày bao gồm: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ bảy, ngày 4/3/2023 trong lịch mặt trời tương đương với ngày Tân Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão, là ngày Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo. Trong ngày này, giờ Tốt trong ngày bao gồm: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ ba, ngày 7/3/2023 trong lịch mặt trời tương đương với ngày Giáp Tý, tháng Ất Mão, năm Quý Mão, là ngày Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo. Trong ngày này, giờ Tốt trong ngày bao gồm: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ năm, ngày 9/3/2023 tương ứng với ngày Bính Dần, tháng Ất Mão, năm Quý Mão trong lịch Âm, là ngày hoàng đạo Thanh Long. Các giờ tốt trong ngày là Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Thứ sáu, ngày 10/3/2023 tương ứng với ngày Đinh Mão, tháng Ất Mão, năm Quý Mão trong lịch Âm, là ngày hoàng đạo Minh Đường. Các giờ tốt trong ngày là Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ hai, ngày 13/3/2023 tương ứng với ngày Canh Ngọ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão trong lịch Âm,là ngày hoàng đạo Kim Quỹ. Trong ngày, các giờ tốt bao gồm Tý (từ 23:00 đến 0:59), Sửu (từ 1:00 đến 2:59), Mão (từ 5:00 đến 6:59), Ngọ (từ 11:00 đến 12:59), Thân (từ 15:00 đến 16:59), và Dậu (từ 17:00 đến 18:59).

Thứ ba, ngày 14/3/2023 tương ứng với ngày Tân Mùi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão trong lịch Âm, là ngày hoàng đạo Kim Đường. Có một số giờ được xem là tốt trong ngày, bao gồm Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), và Hợi (21:00-22:59).

Thứ năm, ngày 16/3/2023 trong lịch Âm là ngày Quý Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão, ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo). Giờ tốt trong ngày là Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), và Dậu (17:00-18:59).

Chủ nhật, ngày 19/3/2023 trong lịch Âm là ngày Bính Tý, tháng Ất Mão, năm Quý Mão, là ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo). Những giờ tốt trong ngày là Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), và Dậu (17:00-18:59).

Thứ ba, ngày 21/3/2023 trong lịch Âm là ngày Mậu Dần, tháng Ất Mão, năm Quý Mão,là ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo). Dưới đây là các thời điểm được xem là tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), và Tuất (19:00-20:59).

Thứ tư, ngày 22/3/2023 trong lịch Âm là ngày Kỷ Mão, tháng Ất Mão, năm Quý Mão,là ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo). Giờ tốt trong ngày là Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), và Dậu (17:00-18:59).

Ngày thứ Bảy, 25/3/2023, tương ứng với ngày 4/2/2023 trong lịch Mặt trời, là ngày Nhâm Ngọ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão trong lịch âm. Ngày này là ngày Hoàng đạo Kim Quỹ và có các giờ tốt là Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Ngày Chủ nhật, 26/3/2023, tương ứng với ngày 5/2/2023 trong lịch Mặt trời, là ngày Quý Mùi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão trong lịch âm. Ngày này là ngày Hoàng đạo Kim Đường và có các giờ tốt là Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Ngày thứ Ba, 28/3/2023, tương ứng với ngày 7/2/2023 trong lịch Mặt trời, là ngày Ất Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão trong lịch âm. Ngày này là ngày Hoàng đạo Ngọc Đường và có các giờ tốt là Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Ngày thứ Sáu, 31/3/2023, tương ứng với ngày 10/2/2023 trong lịch Mặt trời, là ngày Mậu Tý, tháng Ất Mão, năm Quý Mão trong lịch âm. Ngày này là ngày Hoàng đạo Tư Mệnh và có các giờ tốt là Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Bạn hợp với màu nào

Kim

2023 Calendar

January

February

March

April

May

June

July

August

September

10 October

11 November

12 December